Mostra Black 2012
Fernanda Marques
Mostra Black 2013
Osvaldo Tenório
Mostra Black 2013
Fernanda Marques
Mostra Artefacto 2012
Fernanda Marques
Casa Cor 2011
Fernanda Marques
Mostra MAC 2012
Fernanda Marques
Mostra Artefacto C&B 2012
Fernanda Marques